Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde 2004 yılında başlayan mahalli idarelerde reform çalışmalarının yerel yönetimleri hangi düzeye getirdiğinin belirlenmesinin yanında devam eden sorunların irdelenerek çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmaktadır.