Yatırım Politikaları ve Öncelikleri

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Yatırım Politikaları ve Öncelikleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde kamu ve özel sektörde uzun vadede istikrarlı büyümeyi desteleyecek yatırım alanlarının tespit edilmesi ve önceliklendirilmesi amacıyla politika önerileri belirlenecektir.