Yaşlanma

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde yaşlılık sorunun ortaya çıkaracağı makroekonomik ve sosyal sorunlar, bu alandaki veri kaynaklarının ve kurumsal altyapının geliştirilmesi konularında politika önerileri geliştirilecektir.