Üretim Dış Ticaret İlişkisi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Üretim Dış Ticaret İlişkisi Çalışma Grubu kapsamında ihracata dayalı büyüme kompozisyonunun sağlanması ve orta gelir tuzağını aşacak milli gelir artışlarının sürdürülebilirliği, uluslararası değer zincirinde üst sıralara çıkararak küresel ihracattan daha fazla pay alınmasını sağlayacak nitelikte ileri teknoloji kullanan, katma değeri yüksek ürünler üreterek net ihracata dayalı hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme modeli tasarımı çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.