Turizm

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Turizm Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde turizm sektörümüzün yapısı ve sektörde yaşanan sorunlar çerçevesinde dünyada ve ülkemizde değişen demografik yapı ve tüketici eğilimleri de göz önüne alınarak dünya turizmindeki konumumuz ile turizm sektörünün hizmet ihracatımızdaki yerine ilişkin politika önerileri geliştirilecektir.