Tüketim-Tasarruf Eğilimleri

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Tüketim-Tasarruf Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde kalkınma ve ekonomik büyümemizin yüksek hızda sürdürülebilirliği için tasarruf- yatırım dengemizde ve yurtiçi tasarruflarda iyileşme sağlamaya ve sürdürülebilir tüketim davranışlarını geliştirmeye yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.