Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında son yıllarda dönüşüm içerisinde olan ticaret hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik hukuki ve kurumsal çerçevenin oluşturulması, bu konudaki sorunların tartışılması, uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, yapılacak düzenlemelerin ortaya çıkarılması, çözüm önerilerinin alınması çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.