Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Çalışma Grubu kapsamında işgücünün temel ve mesleki becerilerinin piyasaların sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine imkan sağlayacak politikaların belirlenmesi hedeflenmektedir.