Tekstil-Deri-Hazır Giyim

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Tekstil-Deri-Hazır Giyim Çalışma Grubu kapsamında ülkemizde ve dünyada tekstil, deri ve hazır giyim sanayilerinin, 2012-2017 yılları arası dönemdeki gelişimi incelenecek ve ülkemizde önümüzdeki döneme ilişkin temel alınacak unsurları belirlenecektir.