Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları Çalışma Grubu kapsamında Türkiye’nin kalkınma yardımları konusunda erişmiş olduğu konum gözden geçirilecek ve daha etkin, verimli, hızlı ve sonuç alıcı bir kalkınma işbirliği modelinin oluşturulabilmesi için öneriler geliştirilecektir.