Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı Özel İhtisas Komisyonu tarımsal üretimin sürekliliği için suyun ve toprağın daha etkin kullanımı ve gelecekte ortaya çıkması beklenen problemlere karşı politika önerileri geliştirilecektir.