Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, artan talebe cevap verecek yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış sürdürülebilir bir tarım sektörüne yönelik politika önerileri geliştirilecektir.