Su Yönetimi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Su Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında su kaynakları yönetiminin sorunlarını giderecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması ve uzun vadede su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ile ülkenin su güvenliğinin sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirilecektir.