Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında sosyal yardım sistemindeki dağınıklığın giderilerek sistemin daha etkili hale getirilmesi için politika önerileri geliştirilecektir.