Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde sosyal güvenlik sistemini olumsuz etkileyen faktörler belirlenerek sisteminin etkinliğini artıracak ve uzun dönemli mali sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.