Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında sağlık sistemi hizmet sunum kalitesi ve etkinliğinin artırılması ve kanıta dayalı politikalarla mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla politika önerileri belirlenecektir.