Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen, yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amacıyla politika önerileri geliştirilecektir.