Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim Çalışma Grubu kapsamında ülkemizde yüksek hızlı tren, elektrikli tren seti, elektrikli lokomotif, metro, hafif raylı sistem ve tramvay gibi araçların özgün tasarımlarla ve yerlilik oranı azami düzeyde olacak şekilde üretilebilmesi amacı çerçevesinde politika önerileri gerçekleştirilecektir.