Ormancılık ve Orman Ürünleri

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Ormancılık ve Orman Ürünleri Çalışma Grubu kapsamında üretim maliyetleri, verimlilik düşüklüğü, ithalata bağımlılık, odundışı orman ürünleri, orman ekosistem hizmetlerinin değerlendirilememesi, ahşap kullanımının azlığı gibi hususlar ele alınarak sektörel darboğazlara yönelik politika önerileri belirlenecektir.