Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubu kapsamında mesleki eğitimin kalitesinin işgücü piyasasının dijitalleşen ve değişen ihtiyaçları temelinde artırılması kapsamında sorunlar, uluslararası alandaki gelişmeler, bu alandaki veri kaynaklarının ve kurumsal altyapının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.