Makine Sanayii

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Makine Sanayii Çalışma Grubu kapsamında küresel gelişmeler bağlamında dünyada makine sektörü/ürün grubunda bir aktör olabilme, talep yapısındaki değişimler, yeni teknoloji, tasarım ve yenilikçilik konuları çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.