Madencilik Politikaları

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu çerçevesinde sektördeki genel eğilimler, gelişmeler ve beklentiler ile sektöre etkilerinin tespit edilerek imalat sanayi ile enerji sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanması, katma değeri arttıracak ve cari açığı azaltacak politika önerileri belirlenecektir.