Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin lojistikte uluslararası konumunun güçlendirilmesi ve bölgesel bir üs olması, sanayinin lojistik maliyetlerinin azaltılarak rekabet güçlerinin artırılmasını sağlamak üzere taşımacılık, depolama, gümrük hizmetleri, bilgi iletişim teknoloji ve ulaştırma altyapısı ile çevresel boyutlar dikkate alınarak politika önerileri belirlenecektir.