Konut Politikaları

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde konuta ilişkin son dönemlerdeki gelişmelerin politika, finansman, yönetim, mevzuat, arz-talep-ihtiyaç, kapsayıcılık, erişilebilirlik gibi sosyal, çevresel, fiziksel boyutlarının incelenmesi, sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.