Kimya Sanayii

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kimya Sanayii Çalışma Grubu kapsamında kimya sektöründe yatırımların arttırılmasına ve sektörün gelişimine yönelik orta ve uzun vadede uygulanması gereken politikalara ilişkin öneriler belirlenecektir.