Kentsel Yaşam Kalitesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kentsel Yaşam Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında kentlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik şehircilik alanında uygulanacak politika önerileri geliştirilecektir.