Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında mevcut kurumsal yönetim araçlarının uygulama etkinliği değerlendirilerek geliştirilmesi gereken temel hususların tespit edilecek, kurumsal yönetim bağlamındaki yeni araçların Türk kamu yönetimine uygunluğu ve bu araçların nasıl uygulanabileceğine dair politika önerileri belirlenecektir.