Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubu kapsamında kamunun daha nitelikli personel istihdam etmesi ve mevcut potansiyelinin etkin bir biçimde kullanılması ihtiyacı çerçevesinde mevcut sistem gözden geçirilerek politika önerileri geliştirilecektir.