Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde yeni işletmecilik modellerinin sözleşmeler çerçevesinde en iyi şekilde yönetilebilmesi, performans denetimlerinin gerçekleştirilmesi, yüklenicilerin işletme tecrübelerinin yeterliliği, kamunun üstlendiği yükümlülüklerin durumu, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında politika önerileri belirlenecektir.