Kamu Harcamalarında Etkinlik

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kamu Harcamalarında Etkinlik Çalışma Grubu kapsamında mali sürdürülebilirlikle uyumlu bir kamu harcama büyüklüğü gözetilerek, sayıları hızlı bir biçimde artan harcama programlarının değerlendirilmesine, önceliklendirilmesine ve kamu harcamalarında etkinliğin artırılmasına yönelik politika önerileri geliştirilecektir.