Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının politika belirleme ve kamu hizmeti sunma rollerinin geliştirilerek kalkınmaya katkı sağlayabilmeleri için kurumsal yapı, kamu-STK işbirliği, vergisel durumları ve karar mekanizmalarına katılımlarını destekleyecek çerçevede politika önerileri belirlenecektir.