Kadının Kalkınmadaki Rolü

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve kadınların kalkınma sürecine etkin bir şekilde katılımının sağlanmasına yönelik politika önerileri geliştirilecektir.