İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde dijital ekonominin ve yaygın teknolojik gelişimlerin işgücü piyasasını nasıl etkilediği ve bu etkilerin ne şekilde fırsata dönüştürülebileceği; ülkemize göç eden bireylerin işgücü piyasasına nasıl entegre edileceği belirlenerek işgücünün temel ve mesleki becerilerinin, piyasaların sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine imkan sağlayacak politika önerileri belirlenecektir.