İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılması çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.