İş Sağlığı ve Güvenliği

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu kapsamında orta ve uzun vadede çalışma ortamındaki bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması ve bu konudaki duyarlılığın topluma daha fazla benimsetilmesi ve uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.