İnternet Girişimciliği

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İnternet Girişimciliği Çalışma Grubu kapsamında yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkmasına imkân veren gelişmiş bir internet ekosisteminin oluşturulmasına yönelik öneriler değerlendirilecektir.