İmalat Sanayii Politikaları

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İmalat Sanayii Politikaları Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ticaretinden aldığı payı artırmak için imalat sanayiinde uygulanmakta olan politikaların ve sorun alanlarının tespiti, eksikliklerin giderilerek yüksek katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak amacıyla politika önerileri belirlenecektir.