Hava Araçları Üretim ve Bakım-Onarımı

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Hava Araçları Üretim ve Bakım-Onarımı Çalışma Grubu kapsamında bilimsel ve teknolojik alt yapılarının gelişmesine ve ekonomik faaliyetlerde yüksek nitelikli katma değerin artmasına katkı sağlayacak yerli uçak üretimi ve bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.