Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında güvenlik hizmetlerinin etkin ve etkili bir şekilde sunulabilmesi için alınabilecek önlemler ve geliştirilebilecek politikalar belirlenecektir.