Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu kapsamında ülkemizin dış ticaretinin ve turizminin geliştirilmesinde ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yeri olan gümrük hizmetlerinin uluslararası standartlarla uyumlu ve etkin hale getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir politika önerileri geliştirilecektir.