Görsel Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Görsel Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi Çalışma Grubu kapsamında her türlü yerli görsel içerik (dizi, film, çizgi film, yarışma formatı vb.) üretimi ve ihracatı konusunda gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar ele alınarak politika önerileri belirlenecektir.