Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde gelir dağılımı ve yoksulluğun mevcut durumu tespit edilerek gelir dağılımı eşitsizliğine ve yoksulluğa etki eden faktörler değerlendirilecek; gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluğun azaltılması doğrultusunda uygulanabilir hedefler tanımlanarak politika önerileri belirlenecektir.