Fikri Haklar

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde fikri haklar sisteminden etkin yararlanmaya yönelik politikalar geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu sistemin, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerine, yeni teknolojiye dayalı yatırımların artışına, yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesine ve toplamda ekonomik büyümeye katkısının artırılmasına yönelik politika önerilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.