Enflasyonla Mücadele

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Enflasyonla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında maliyet yönlü baskılarla yüksek ve dalgalı bir yapı izleyen enflasyonun kısa dönemde aşağı çekilmesi; kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, üretim maliyetlerinin azaltılması, yurtiçi tasarrufların reel olarak artması, fiyatlama davranışlarının rasyonelleştirilerek piyasa koşullarında belirlenmesi ile firmalarda verimlilik ve rekabetin artırılması çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.