Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde ekonomik kalkınmanın temel girdisi olan enerjinin güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi maliyetlerle temini amacıyla önümüzdeki döneme yönelik enerji sektörü yapısı çerçevesinde politika önerileri belirlenecektir.