Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde bireyin ve toplumun geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biri olan eğitimde mevcut durum ortaya konularak en gelişmiş ekonomiler arasına girebilme hedefi kapsamında vasıflı bireyler yetiştirilmesine ve her bireye kaliteli eğitim hizmeti sunulmasına yönelik politika önerileri geliştirilecektir.