e-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen e-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu kapsamında e-devlet alanında ülkemizin mevcut durumunun analizi ve e-devlet hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.