Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinlikler

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinlikler Çalışma Grubu kapsamında dijitalleşmenin hızlandığı ve meslekleri dönüştürüp bazılarını ortadan kaldırdığı bir ekonomik yapıda rekabetçi olabilmek için ihtiyaç duyulan insan kaynağının ve yetkinliklerin geliştirilmesi, mevcut insan kaynağının bu yeni yapıya adaptasyonunun sağlanması amaçları çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.