Çocuk ve Gençlik

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde gençlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmaya, gençlere sunulan hizmetlerin kalitesini geliştirmeye; dezavantajlı çocukların yaşam kalitelerini yükseltmeye ve temel hizmetlere erişimlerini artırmaya; bütün çocukların potansiyellerini geliştirebilecekleri ortam ve koşulları sağlamaya yönelik politika önerileri belirlenecektir.