Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Çalışma Grubu kapsamında Türkiye’de çevre ve doğal kaynak yönetimindeki mevcut durum ve eğilimler tespit edilerek politika önerileri belirlenecektir.